Học tiếng Anh phương pháp dẫn tour

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM

Bạn muốn thăng tiến trong sự nghiệp, hoặc hướng tới mức thu nhập cao hơn? Bạn cần Tiếng Anh cho để làm việc với đồng nghiệp, đối tác nước ngoài? Khóa học Tiếng Anh cho văn phòng được chính là những gì bạn cần.
  • Kế hoạch chinh phục tiếng Anh khoa học cho người từ mất gốc đến lưu loát.
  • Khóa học không kéo dai, giáo viên hướng dẫn phương pháp tự học hiểu quả và tài liệu phù hợp với từng trình độ.
  • Bản đồ chinh phục Tiếng Anh cho học viên từ mất gốc đến lưu loát.
  • Giáo viên bám sát học viên trong và ngoài giờ học, bài tập về nhà, thúc đẩy học viên có thói quen sử dụng tiếng anh liên tục.
  • Chỉ học những gì cần và sử dụng cho công việc và tạo duy trì mối quan hệ với đối tác, đồng nghiệp nước ngoài.
  • Giảng viên người nước ngoài.
  • Trình độ từ cơ bản đến nâng cao, bắt đầu với những câu đơn, từ vựng, ngữ pháp cơ bản đến những câu chủ đề về du lịch, về Việt Nam văn hóa, ẩm thực, đất nước con người Việt Nam để tiếp đón đối tác, đồi nghiệp người nước ngoài.
  • Chương trình nâng cáo với các chủ đề, tình huống thật tế như phỏng vấn, thuyết trình, trả lời điện thoại khách hàng hoặc đối tác, đồng nghiệp nước ngoài, email, cách xử lý khách hàng khó tính, thuyết trình trước xếp hay deal với đối tác người nước ngoài,...
  • Giáo trình dựa vào giáo trình bussiness English, được biên soạn lại phù hợp với người đi làm Việt Nam.

đăng ký tư vấn miễn phí

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN