Lớp 44 âm - ngữ điệu tiếng Anh

LỚP 44 ÂM - NGỮ ĐIỆU

Được thiết kế đặc biệt cho cho những bạn bị mất gốc tiếng Anh hoàn toàn, bắt đầu học lại tiếng Anh sau nhiều năm bỏ bê, không nghe nói được tiếng Anh hoặc cho những bạn có vốn từ vựng tiếng Anh tốt nhưng đang phát âm chưa chuẩn và ngại giao tiếp. Khóa học này không chỉ dạy phát âm chuẩn tiếng Anh, mà còn giúp bạn có khởi đầu đúng đắn trong việc đạt được mục tiêu nói tiếng Anh hay như người bản xứ, bạn sẽ thấy mình tiến bộ lên trông thấy ngay từ những buổi đầu tiên theo học.

Hầu hết những người mới bắt đầu học Tiếng Anh hay thậm chí cả những người đã có thể giao tiếp cơ bản đều ít chú ý tới việc luyện phát âm Tiếng Anh mặc dù ai cũng biết việc phát âm tốt quan trọng thế nào đối với việc giao tiếp. Khác với Tiếng Việt khi bảng chữ viết và bảng phát âm là giống nhau, Tiếng Anh có hệ thống bảng phiên âm khác với bảng chữ viết nên việt đọc được một từ mới tiếng Anh bắt buộc bạn phải đọc được bảng phiên âm của từ đó.  Bạn cần thời gian nhiều để luyện tập để có thể nói Tiếng Anh như người bản ngữ, tuy vậy việc phát âm đúng là vô cùng quan trọng nếu không muốn người khác không hiểu hoặc hiểu nhầm câu chuyện của bạn. 

Khóa học phát âm 44 âm và ngữ điệu giúp bạn:

  • Biết được cách đọc và phát âm trong Tiếng Anh
  • Nhìn phiên âm đọc được từ mới Tiếng Anh bất kỳ.
  • Giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài sẽ hướng dẫn và hỗ trợ bạn đọc đúng từ âm và đánh vần phiên âm một từ mới.
  • Bài tập về nhà giúp bạn luyện tập và được chỉnh sửa và giúp bạn tiến bộ hơn.
  • Phương pháp tự học nói đuổi giúp bạn luyện tập cả phát âm, ngữ điệu, từ vựng và phản xạ.

đăng ký tư vấn miễn phí

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN