[GIỎI GIAO TIẾP] học Tiếng Anh kết hợp dẫn tour với khách nước ngoài tại SITEC

KHOÁ BASIC - LEVEL 1, 2,3 | mới bắt đầu

Giúp bạn chuẩn hoá lại kiến thức nền tảng cốt lõi, giao tiếp được cơ bản các tình huống hàng ngày. Đồng thời khơi gợi niềm đam mê, bản năng học Tiếng Anh trong chính các bạn, thông qua các bài học nhập vai vào những tình huống siêu thú vị và thực tế

KHOÁ "BASIC" dành cho người chưa biết hoặc chưa nói được Tiếng Anh

Phải nói rằng đây là khoá tuyệt vời nhất dành cho người mất gốc và mất niềm tin vào những khoá mà bạn từng học. Vì đây là sự thừa hưởng bởi quá trình nghiên cứu ngôn ngữ của SITEC. Trong 11 năm qua đã giúp hơn 6000 học viên trị được "mất gốc" và tự tin giao tiếp

  • ► Nội dung của khoá dựa nguyên lý thuận theo tự nhiên và rất khoa học, giống như cách mà chúng ta bắt đầu bập bẹ nói Tiếng Việt vậy! Học và ghi nhớ theo ngữ cảnh giúp bạn DỄ NHỚ LÂU QUÊN.
  • ► Các buổi lý thuyết tại lớp được phổ biến thêm phương pháp tự phát triển Tiếng Anh, giúp bạn không bị phụ thuộc vào trung tâm anh ngữ.
  • ► Cấu trúc khoá 'BASIC" có kết hợp thực hành qua những buổi DẪN TOUR cùng khách nước ngoài. Giúp bạn THỰC CHIẾN NGAY, kiến thức được lặp đi lặp lại sẽ trở thành phản xạ.

>

  • ♦ Lược bỏ bớt những kiến thức quá đơn giản: đếm số, bảng chữ cái, hỏi tên tuổi,...
  • ♦ Bắt đầu bằng những câu từ, chủ đề cơ bản, làm dày vốn từ vựng, phương pháp tự học và thúc đẩy niềm đam mê giúp bạn yêu thích tiếng Anh, tự tin về từ vựng và có thể giao tiêp Tiếng Anh mức độ cơ bản.
  • ♦ Sau mỗi buổi học, học viên được giao bài tập về nhà, được đôn đốc bởi giáo viên và được theo dõi và chỉnh sửa bổ sung giúp bạn tiến bộ từng ngày.
  • ♦ Có Test đầu ra. CAM KẾT BẰNG VĂN BẢN - HỌC LẠI MIỄN PHÍ nếu hết khoá mà không giao tiếp được.

đăng ký tư vấn miễn phí

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN